Köttkvalitet hos fällfångade grisar

En förfrågan om köttkvalité mm hos fällfångade vildsvin gjordes 2015. Den riktades till användare av vildsvinsfällor som lyckats bra med fångsten.Utsagorna grundar sig på 148 fångade vildsvin. Köttet har använts i hushållet och inom jaktlagen. En mindre del har sålts till vilthandlare.
Köttkvalitén bedöms som god och lika bra som vid annan jakt. Inga klagomål har uppstått kring kött som sålts till vilthandlare eller getts bort.
Ingen gris har kasserats till följd av stressymptom PSE
Grisar som fångats i fällan är till 90 procent unga djur under 60 kg. Det är djur med den bästa köttkvalitén. Djuren avlivas med skott på mycket nära håll genom huvudet. Det uppstår därmed inga skottskador på slaktkroppen.
Vildsvin som fälls vid andra jaktformer skjuts med klass 1 vapen. Både smågrisar under 60 kg och stora grisar på 150 -200 kilo. Det innebär betydande skottskador och kasserat kött från slaktkropparna särskilt på de yngre och bästa köttdjuren.