Mink

Ungarna föds i maj-juni. Vid 6-8 veckors ålder följer ungarna med honan på strövtåg.
I augusti – september börjar ungminkarna att sprida sig och kullen skingras.
Ungminkarna söker efter lediga revir och det är nu som vandringen av minkar
efter vattendragen är intensivast. Minkfångst brukar gå bäst under början av hösten aug-sept
 och in i oktober.

Vanemönster:
Minken har tre egenskaper som underlättar fångsten. Den rör sig efter vattendragens stränder och den väljer nästan alltid att följa ett hinder istället för att gå rakt över. Den är nyfiken på intressanta håligheter i strandkanten


Vandringshinder:
Det effektivaste sättet att långsiktigt hålla nere minkstammen i ett vattensystem är att satsa på fasta fångstplatser där man bygger rejäla och bestående vandringshinder. De fungerar i princip som ryssjearmar. De styr minkens vandring in i fällan.
De fasta fångstplatserna kan göras med trätrummor som stenas ner eller förankras så väl att de motstår högvatten. Trummorna kommer då att under hela året fungera som passager för vandrande mink. Under fångstperioden skjuts fällorna in i trummorna. Minkarnas invanda vandringsmönster gör dem nu lätta att fånga.

Inbyggd fälla:
Metoden bygger på minkens nyfikenhet och revirhävdande.
Stäng den ena ingången så att fällan blir tät baktill.. Bygg in fällan i strandkanten Lägg fågeldun inne i och utanför fällan. En sticka med doftmedel längst in. Minken uppfattar fällan som en annan minks förrådsgömma. Den är lockande att undersöka