Vildsvin

Fångst av vildsvin.

Det finns i dagsläget ingen utbredd fångsttradition när det gäller vildsvin i landet. Kunskaperna om hur fångsten ska bedrivas är därför magra. Allteftersom fällfångsten ökar i omfattning kommer helst säkert jaktmetoden att förfinas och utvecklas.

Fångststrategi.
Innan du ställer ut en vildsvinsfälla på dina marker kan det vara klokt att fundera över hur man ska kunna kombinera jakt med skjutvapen och jakt med fälla så att resultatet blir det bästa möjliga. Ett vildsvin har ingen annan orsak att gå in i en fälla än att djuret vill komma åt mat .En mätt gris är mycket svår att fånga. Om det läggs ut foder för t.ex vakjakt på platser i närheten av fällan kommer jaktmetoderna att motverka varandra.
Därför är det bra om man kan planera så att man har platsen för fångst klart avskild från platsen för vakjakt och kan styra matutbudet på båda platser alltefter den jakt man för tillfället vill prioritera.
Vakar man på svinen är det bra att de inte äter sig mätt runt fällan. När man gillrar fällan är det bra om det är tomt med foder under jakttornet. Skott nattetid i en flock svin är ett starkt störningsmoment som kan leda till att svinen håller sig borta en tid. Då är det läge att ha fällan igång. På så sätt kan jaktformerna kombineras för ett bättre resultat.

Fångstplatsen.
En tumregel vid fångst är att valet av fångstplats har en direkt avgörande betydelse för fångstresultatet. Ju fler svin som kommer fram till fällan dess bättre resultat. Om en flock vildsvin uppehåller sig länge på samma mark bildas tydliga stigar där flocken har sina passager under förflyttning och näringssök. Sådana platser är bra val för att placera ut fällan. Under fodersök nattetid på fält är svinen otrygga och vaksamma. I tätningar där djuren vilar på dagarna är de mer trygga. Tät skog är därför i regel en bättre fångstplats än om fällan placeras i anslutning till öppen mark.
Det kan vara en god ide att ofta växla mellan inmatning och fångst. När ett svin har fångats säkrar man fällan och lägger ut mat. Sedan kan fällan stå så ett tag och gillras på nytt först då man märker att svinen äter ur den. Fördelarna är att svinen blir mindre störda av fångsten och det blir färre vittjningsturer.

Värmeproblem vid grisfångst.
Placera aldrig en vildsvinsfälla i solexponerat läge t.ex ute på en åker. Det händer då och då att flera grisar – oftast kultingar — fångas samtidigt i fällan. Om dessa alstrar värme inne i fällan och solen samtidigt värmer utifrån kan temperaturen stiga mycket snabbt under morgontimmarna. Under särskilt olyckliga omständigheter kan detta leda till att djuren är döda vid vittjningen. Riskerna är störst vid fångst under sommaren.

Placera ut fällan.
Det är viktigt att fällan står stadigt på ett plant underlag och kommer upp en bit från marken så att den inte drar upp markfukt underifrån. Använd kraftiga längsgående sparrar som underlag eller alternativt lastpallar.
Fyll upp med jordtorv mot tröskeln och täck hela golvet med jord eller en blandning av sand och jord. Marken utanför fällan ska så att säga fortsätta in i fällan så att det ser naturligt ut. Om en gris kliver in i en fälla utan jordfyllning uppstår ett onaturligt ljud av klövarna mot trägolvet som kan göra djuret misstänksamt. Jordfyllningen gör det även möjligt att spåra så att du vet när djur har besökt fällan..
Kolla alltid att fyllningen kring tröskeln inte hindrar den främre låsningen att fungera.

Kamouflera fällan.
Vilda djur kan vara misstänksamma mot nya föremål som ställs ut i marken. det är en fördel vid all fångst att kamouflera fångstredskap så att de så bra som möjligt smälter in i miljön på fångstplatsen. Fällan är vid leveransen helt trävit och obehandlad. Eftersom vildsvin dras till lukten av trätjära kan du stryka en blandning av trätjära och linolja på hela utsidan.
Sinkabirumkonstruktionen har den fördelen att fällorna kan kamoufleras så att de t.ex. liknar en halmhög eller en rishög. Lägg upp materialet mot sidorna och även i höjd med gillerstickan på bakstycket. Även plåttaket kan täckas med ett tunt lager. Slå i några spikar i luckreglarna och dra trådar över för att hålla lagret på plats.

Beten.
Vildsvin är allätare. Majs, annan säd, ärtor och äpplen är ett beprövat bete för inmatning av vildsvin vid åtlar. Majs kan göras mer attraktiv för svinen om man blandar majs och filmjölk i en hink och låter blandningen jäsa under lock i rumstemperatur. Sannolikt kan även vanligt grisfoder eller hundfoder i pelletsform användas. Melass påstås också vara bra att använda i kombination med torrfoder. Kombinera med animaliskt foder som t.ex hund- eller kattmat på burk som luktar väldigt starkt inne i fällan. Samma egenskap har rökt fläsk som luktar även i kyla..
Prova gärna med att först säkra fällan och mata in med torrfoder, rökta fläskbitar och hundmat på burk. Lägg ut mest längst in i fällan genom inspektionsluckan och kasta in en mindre mängd på golvet i öppningen och strö även lite på marken runt och framför fällan. Använd ingen beteskäpp vid inmatningen.
Då spåren visar att vildsvin varit inne i fällan och ätit ur maten är det dags att gillra för fångst. Bind fast ett stycke rökt fläsk på beteskäppen. Placera den fastklämd under gillerstången och fyll med lite torrfoder och ev. melass över beteskäppen. Gillra fällan.
Då svinet drar i fläsket eller rör om i torrfodret med trynet utlöser fällan.
Då fällan är gillrad för fångst ska du se till att all mat finns längst in i fällan. Ingenting ska finnas just i lucköppningen. Risken är annars stor att en gris är inne och äter medan en annan gris står i öppningen och tuggar och får luckan över sig när den slår igen.

Lockmedel.
Vildsvin gnider sig gärna mot en stolpe bestruken med trätjära. Prova med en sådan utanför fällan för att locka svin till platsen. Det kan också vara bra att stryka någon klick på bakstycket inne i fällan.
Svin har extremt goda näsor och förmåga att t.ex lokalisera svamp i naturen. Så varför inte prova med att tömma en burk champinjoner eller annan svamp med spad och allt inne i fällan.

Avlivning.
En fångad gris avlivas enklast och bäst med gevär eller pistol kaliber 22 long rifle. Använd säkerhetskedjorna och en träkloss till att ställa inspektionsluckan på glänt. Lys med en ficklampa och skjut genom huvudet. Om du tänker dig en diagonal linje från höger öra till vänster öga och en annan linje från vänster öra till höger öga så ska riktpunkten vara där linjerna skär varandra.
Det går också att avbliva större djur genom skott i huvudet med hagelvapen. Hagelkärven dödar djuret effektivt och stannar i kraniet.

Hur du undviker stress vid avlivning