Mård

Fånga mård.

Ungarna 2-5 st föds i maj. Vid 7 veckors ålder följer de modern. Unga mårdar blir kvar i uppväxtområdet till fram i november då de börjar söka sig ut.
Mården jagar företrädesvis nattetid och tillbringar dagen i daglega. I Norrland med stora sammanhängande skogsområden rör den sig över stora områden. I södra delarna av landet med mer bruten terrängtyp kan mården visa upp ett mer stationärt beteende.
Lär känna mårdens vandringsvägar på din jaktmark. Det är viktigt för att lyckas bra med mårdfångst. Till viss del kan man se på terrängen var mården kan förväntas passera. Den undviker nämligen öppna ytor. Jaktbeteendet är utvecklat för sluten skogsmark.
Det brukar finnas vissa ställen som mårdspåren alltid drar förbi. Det kan vara ett hålträd, en myrkant, ett stenskravel, foten av ett berg eller en bäck. Det är på sådana växlar du ska placera dina mårdfällor.

 

Gör av slanor en brygga i ansiktshöjd mellan två träd och placera en mårdfälla på den. Fällan ska bindas fast och kamoufleras med granris. 
Inne i mårdfällan bör du ha skogsfågeldun och fjädrar som även ska vara synliga genom gallret i fällans bakgavel.
Mården jagar mycket med syn och hörsel. Den har en väl utvecklad förmåga att uppfatta intressanta saker i träd. Det är alltid bra att hänga upp fågelvingar, fågel- eller harhuvuden, skinnbitar etc. i trädgrenarna kring fällan. Sånt drar till sig mårdens uppmärksamhet och väcker jaktinstinkten. Lyckas du få mården intresserad av att utforska själva fångstplatsen hittar den förr eller senare in i mårdfällan .
Ett alternativ till att bygga med slanor är att använda ett speciellt trädfäste för mårdfällor.