Konstruktion fågelholkar

Bätterholken och ”Evighets”-holken har en patenterad lösning av värmeproblem sommartid. En rund bokammare i ett fyrkantigt hölje ger rejäla luftkanaler som går rakt upp genom holken och ventilerar ut i takfoten. Det blir ett pålitligt självdragsystem.
När solen värmer luft innanför plåten stiger den varmare luften uppåt och lämnar holken. Sval uteluft dras in nerifrån och det blir en luftström genom holken – starkare ju mer solen värmer.