Hur du gillrar Finkan grävlingfälla

Grävlingfinkan har ingång från ett håll och nät i den andra gaveln.
Under det uppfällbara skyddstaket finns alla funktioner som behövs för fällans skötsel.
Där finns en vågrät monterad lång gillersticka. På fällans långsida finns en lodrät monterad kort gillersticka som belastas av en trampplatta inne i fällan.
Då den korta gillerstickan lyfts upp höjs trampplattan.. Då trampplattan belastas dras gillerstickan nedåt.
Luckan öppnas inåt i fällan. Den har en fjäderbelastad stängningsanordning som snabbt stänger luckan vid avgillring och låser den med ett spärrbleck och en spärrbygel.

 

Gillra upp fällan
Lyft upp luckans spärrbygel och öppna luckan. Tryck den långa gillerstickan mot luckans uppvikta kant. Lås den i denna position genom att lyfta upp den korta gillerstickan. Fällan är gillrad.
Då trampplattan belastas dras den korta gillerstickan nedåt. Den långa gillerstickan frigörs och förskjuts bakåt när luckan stänger.
Betet i fällan placeras längst bak mot nätgaveln.

 

Finkan-Grävling är helt slät invändigt för att ett fångat djur inte ska kunna skada sig.