Gillra upp IHJÄL-fällan


Instruktionsbilderna visar mårdmodellen. Minkmodellen gillras på samma sätt.
Fällan har en plåtprofil på taket till skydd för dragfjädern. Vik upp plåtprofilen och för spännarmen bakåt som bilden t.v visar. Ta loss sidoluckan.
Lyft upp slagplattan mot taket. Se till att gillerstickan blir fritt hängande framför slagplattan. Säkra slagplattan genom att sticka in säkringssprinten genom hålen i sidorna.

Kolla att dragwiren ligger rätt i linhjulet. Spänn dragfjädern genom att pressa spännarmen tillbaka neråt mot taket tills den låser sig.
Tryck upp slagplattan ända mot taket. Gillerstickan har en trekantig ögla upptill. Placera gillerstickan mot slagplattan så att öglan kommer under den. Gillerstickan vill i detta läge slå framåt. Lyft upp trampplattan och lås gillerstickan mot trampplattans framkant.
Så länge du har säkringssprinten kvar finns ingen risk att du klämmer några fingrar.

 

Bilden t.v. visar fällan gillrad och säkringssprinten borttagen. Då trampplattan belastas och trycks ner slår gillerstickan framåt. Öglan frigörs från slagplattan och fällan slår igen.
När fällan gillras för fångst ska sidoluckan sättas tillbaka.

 


Fällan dödar med slagplattan som med stor kraft träffar djuret över ryggen och pressar ihop kroppen mot golvet. Hela cirkulationssystemet med hjärta och lungor kollapsar direkt.
Gör en ”mårdkropp” av en hoprullad tidning. Med sidoluckan borttagen kan du testa funktionen som bilden visar.
Fjäderns dragkraft och svängarmarna samverkar så att slagplattan inte kan pressas upp igen. Tidningen är nästan omöjlig att rubba.