Förbättra äldre fällor

 

Ventilation innertak
4 st ventilationsspringor som är 2 cm breda och går över hela innertakets bredd tas upp som bilden t.v. visar.
Det går bra att göra genom att skruva loss och isär innertaket samt kapa bort den plyfa som behövs för att få till springorna. Mät och markera vad som ska sågas bort. På inspektionsluckan kapar du bort en remsa med de 6 hål 20 mm som är urfrästa.
Förändringen innebär att 37 gånger mer varmluft kan passera ut genom innertaket

 

 


Inspektionslucka i golvnivå.
Gör det enklare att se om en sugga inne i fällan har dragna spenar. Skruva loss gaveln. Såga ut en lucka som är 10 x 25 cm som bild ovan t.v. visar.
Fäst en plåt eller en skiva som sticker ut 2 cm i kanterna upptill.
När luckan ställs in i öppningen och mot golvet kan den enkelt låsas på plats med ett vred av plåt eller trä.

 

Inmatningslucka
En förbättring av fällan som gör inmatningen mer effektiv.
Ta loss det ena sidostycket och såga ut en lucka med bredd 44 cm och höjd
70 cm Skruva fast två bitar läkt 21 x 90 mm som bild t.h visar.
läktbitarna ska vara 55 cm långa och sticka ut lika mycket på båda sidor av luckan.
När luckan ställs in och mot golvet som på bild t.v. kan den reglas med ett vred av plåt eller trä på samma sätt som inspektionsluckan i golvnivå.

En sista avslutande detalj. Har du monterat sidor och gavel i sargen med franska träskruvar som skruvats inifrån ska du ändra det och skruva dem från utsidan. Det får inte finnas utstående skruvhuvuden på fångstrummets insida.
Förutom bilderna ovan kan du titta på en ändringsritning. med information hur du kan beställa metalldelar för ändringarna ifall du inte vill göra dem själv.