Fångst i fällorna

Sinkabirum Kombi L112 typgodkändes av Naturvårdsverket år 2007 för fångst av vildsvin, räv, grävling och lodjur. Inga särskilda restriktioner för användningen åtföljde typgodkännandet. Fälllan kunde användas hela året enligt jakttabell. Fram till år 2013 var Sinkabirum L112 den enda typgodkända vildsvinsfällan i landet Den blev mycket efterfrågad och såldes i runt 1000 exemplar.
Hur har det då gått med fångsten?
Enligt en enkätundersökning 2012 omfattande 66 rapporter från användare hade 1353 grisar fångats i fällorna. Medeltalet per fälla blev 20,5 svin per fälla. Resultaten fördelar sig dock ojämnt. De som lyckats bäst har fångat mellan 100 -150 svin per fälla medan de som lyckats sämst stått på 0.
Utslaget på 1000 fällor har mellan 15 – 20.000 vildsvin fångats med fällan.
Fällorna har i huvudsak fångat årsgrisar under 60 kg. Andelen äldre djur är endast 10 procent och suggor med dragna spenar är mycket sällsynta i fällorna.
Unga svin äter gärna tillsammans . En följd av detta och av fällans konstruktion är att det är vanligt att flera djur fångas samtidigt i fällan.