Byggsats Ihjäl-fälla mink

Byggsatsen är en plastpåse med alla metalldelar som du behöver till fällan.
Påsens vikt 1,2 kg

 

Så här blir fällan som du bygger. Om du följer noga byggbeskrivningen är fällan typgodkänd som Ihjäl.mink S11.

 

Material som du får ordna själv:

Bräder 120 x 22 mm. 1,6 löpmeter per fälla
Skivmaterial. Träfiberskiva eller K-plyfa 7 mm rekommenderas. Du behöver per fälla 2 bitar 730 x 180 mm till sidor, 2 bitar 180 x 120 till gavlar och 1 bit 120 x 450 mm som skydd för fjädern. Spik för att foga ihop delarna till ytterhöljet.
Skruv för att fästa metalldelarna medföljer byggsatsen.