Byggsats Finkan grävlingfälla/kattfälla

Byggsatsen är uppdelad på 2 kolli. Ett paket med lucka och nätgavel samt trampplatta och alla metalldelar som behövs till bygget. En kort och en lång gillerstång fastsatt på en bräda medföljer som särskilt kolli.

 

 

Material som du ordnar själv: Mått i mm.

K-plyfa 15 mm till botten och tak.
Format grävlingfälla botten 1050 x 300 och tak 1010 x 300.
K-plyfa 12-15 mm till sidor. Grävlingfälla 1050 x 310.
Träfiberskiva eller K-plyfa 7 mm till uppfällbart yttertak. Format Grävlingfälla 1150 x 330. Till yttertaket behövs även läkt 50 x 22. Till grävlingfälla 2,4 löpmeter.

Fällan som du bygger ser ut så här. Om du följer byggbeskrivningen noga är din fälla typgodkänd som Finkan grävling L97.

 

 

Nya regler för kattfällor från 1 november 2008.
Jordbruksverket har beslutat att minimått invändigt för kattfällor ska vara Längd 50 cm.Bredd 30. Höjd 35 cm.
Utrymmeskraven innebär att det inte finns någon anledning att tillverka en kattfälla enligt Jordbruksverkets regler eftersom en sådan fälla i praktiken blir lika stor som en grävlingfälla.. Ett alternativ är att använda Finkan Grävling . Fällan fungerar lika bra för kattfångst och uppfyller Jordbruksverkets krav. Den kan dessutom användas för fångst av grävling.