Boplundrare

Fågelholk eller skafferi för boplundrare?

Fågelholkar gjorda av trä har en begränsad livslängd utomhus. Väder och vind gör träet mjukt och holkarna utsätts förr eller senare av boplundring. Det är främst ekorre och hackspettar som utvidgar ingångshålet och plundrar holken på ägg och ungar. När ingångshålet en gång utvidgats kan även kråkfåglar nå ner i holken. Den fungerar då som ett skafferi för boplundrare och inga fågelungar lämnar holken levande.

Bilderna visar vad som mycket ofta händer med träholkar. Att förstärka hålet med plåt eller plastringar hjälper inte i längden. På holken t.v. har en hakspett tagit sig in efter att ha utvidgat hålet. Farbrorn som ägde holken förstärkte då med plåt. Hackspetten högg upp ett helt nytt hål i sidan på holken. Trä hindrar ingen hackspett att ta sig in.