item19 m9

Stress hos fällfångade grisar.

Användarnas utsagor enligt enkätundersökning 2012 med 1353 fångade grisar är att grisarna uppträder lungt i fällorna på morgonen. Om man undviker onödiga ljud och att släppa in skarp människovittring i fällan uppstår inga stressreaktioner. I många fall ligger djuren ner och sover på samma sätt som grävlingar ofta gör i större rävfällor. 
Vildsvin och grävlingar är utpräglat nattaktiva djur och att vila och sova på morgontimmarna är ett helt naturligt beteende som alltså inte ändras i fångenskap. Påståenden och gissningar om att vildsvin - i egenskap av att vara flockdjur - skulle stressas mer av fångenskap än andra djur framstår därmed inte som trovärdiga.

Övrigt Bygg fällor själv Fångsttips Tillbehör fångst,jakt Fällor för levandefångst Slagfällor dödande Priser beställning Till startsida Företaget