Stress hos fällfångade grisar

Stress hos fällfångade grisar.

Användarnas utsagor enligt enkätundersökning 2012 med 1353 fångade grisar är att grisarna uppträder lungt i fällorna på morgonen. Om man undviker onödiga ljud och att släppa in skarp människovittring i fällan uppstår inga stressreaktioner. I många fall ligger djuren ner och sover på samma sätt som grävlingar ofta gör i större rävfällor. 
Vildsvin och grävlingar är utpräglat nattaktiva djur och att vila och sova på morgontimmarna är ett helt naturligt beteende som alltså inte ändras i fångenskap. Påståenden och gissningar om att vildsvin – i egenskap av att vara flockdjur – skulle stressas mer av fångenskap än andra djur framstår därmed inte som trovärdiga.