item3t
minkfa4
skramma
storstygea

Storstygge art 85 är en ny patenterad uppfinning. En attackerade djurskrämma. Den kan användas för att åtgärda problem med vilda djur och fåglar t.ex rådjur i trädgårdar , kanadagäss vid badplatser mm.Storstygge har en fjädermekanism som spänns upp. Den placeras sedan i en avgillringsramp och avgillras med en utlösningstråd.

Storstygge tillverkas av aluminium med fjäder och övriga metalldelar rostskyddade.

Storlek Längd=560 mm Bredd=70 mmStorstygge gillras på den plats där du vill skrämma djuret. Utlösningstråden - en tunn sytråd - dras över den passage som djuret använder. Då mekanismen avgillras hoppar Storstygge upp och mot djuret med ett hårt metalliskt och skramlande ljud. Samtidigt kastas ett plaströr med mjuk spets mot djuret. Djuret utsätts för ett angrepp riktat direkt mot kroppen. Det kommer helt oväntat och skapar rädsla och panik hos vilda djur.

Storstygge ger en stark och bestående skrämseleffekt som djuret mentalt kopplar till den plats där Storstygge avgillrades.

Storstygge orsakar ingen smärta och har inga lösa kringflygande delar som kan skada djuret.

Storstygge levereras med en projektil bestående av en bit gummislang samt två pinnar för dragning av utlösningstråd. Som utlösningstråd kan en tunn sytråd användas.
Storstygge spänns upp och placeras i djurets färdväg. Slangstumpen läggs på locket och en snubbeltråd dras över den passage som djuret använder. Snubbeltråden fästs i den upprättstående gillerarmen.

Hur det fungerar.

Övrigt för tomt och trädgård Dressyrredskap hund och katt Djurskrämmor Fågelholkar Priser beställning Till Startsida Företaget