item19 m9

Slagfällor är fällor som dödar djuret. De används för fångst av mindre djur som
mård, mink, råttor, sorkar, möss mm. De behöver inte vittjas dagligen.

Ihjäl-mink. Typgodkänd S12 art 1.

Ihjäl-mård. Typgodkänd S 11 art 3

Mikky Mos. Typgodkänd S46 art 14

mikkyon1
mardfa1
minkfa1

Slagfälla med en ingång och nät i bakgavel. Avsedd att gillras i träd. Spännanordning på taket gör fällan lätatt gillra. Öppningsbar nätgavel för bete. Mer info.

Slagfälla med ingång i båda ändar. Avsedd att placeras på mark Med spännanordning på taket som gör fällan lätt att gillra. Mer info.

Musfälla som dödar enligt principen fallande tyngd. Fångar två möss åt gången. Som fallande tyngd används returglas. Även en ölburk kan användas om den fylls med vatten eller sand. Mer info.

Ihjäl-råtta. Typgodkänd S6 art 13

rattfalla1

Slagfälla för skeppsråttor. Kan även användas för fångst av hermelin. Betesgillrad med ingång från båda håll Mer info.

Övrigt Bygg fällor själv Fångsttips Tillbehör fångst,jakt Fällor för levandefångst Slagfällor dödande Priser beställning Till startsida Företaget