Råd för uppsättning av fågelholkar

Rätt miljö?
Alla trädgårds- eller skogsmiljöer med varierande trädslag och växtlighet brukar passa hålbyggarna.

Rätt plats?
Tänk på att en kull fågelungar äter flera kilo insekter medan de är i holken. Ju mer vindskyddad och insektsrik platsen är dess kortare transportsträcka med mat för föräldrafåglarna. Undvik mycket öppna och blåsiga lägen.

Rätt träd?
Välj björk eller annat lövträd. Även klena och krokiga stammar går bra. Undvik timmerträd som ska sågas. I tveksamma fall spika med aluminiumspik eller träspik.

Rätt höjd?
Det är inte nödvändigt att sätta holkarna högt. Om platsen är någotsånär ostörd och holken in te blir utsatt för nyfikna människor eller katter kan man sätta upp holken utan stege d.v.s. så högt man når. Den blir då lätt att se till och sköta. Fåglarna verkar föredra holkar på låg höjd framför holkar högt uppe i träden . Sätt ingen holk över 3 meters höjd.Visste du?
Att en talgoxe bara väger 15 gram. Kroppsförbränningen är hög med en temperatur på 42 grader.. Ett dragfritt krypin under kalla vinternätter är en överlevnadsfråga. Genom att övernatta inne i en holk och burra upp fjäderdräkten kan fågeln bevara kroppsvärmen.Rensning av fågelholkar.

Rätt tid?
Rensa tidigt på våren. Inte på hösten. Bobalen isolerar mot kyla. Småfåglarna klarar vinternatten inkrupna i holken.

Hur ofta?
Att rensa holkarna varje år är intressant men inte nödvändigt. Holkarna fungerar som häckningsplatser även utan rensning. Men det samlas mer och mer ohyra i holken som fågelungarna kan fara illa av. Därför är det bra att rensa holkarna åtminstone vart 4-5 år.

Visste du?
Att en flugsnapparekull förbrukar flera kilo insekter under uppväxten i holken.
Att en flugsnapparehona kan ha två kullar under sommaren.
Att ungarna hos småfåglar inte klättrar ut ur holken som många felaktigt tror. De tar sig ut med hjälp av vingarna när de är flygfärdiga.
Att honan håller rent inne i holken och kastar ut ungarnas avföring.