Variabeln

270.00kr

Artikelnr: 25 Kategori:

Beskrivning

 

 

 

 

 

Variabeln” art 25 är en ny och mer exakt avgillringsanordning för tunnelfällor av den typ som bilden ovan visar. Den skruvas fast på en bräda som spikas fast på samma plats som den gamla gilleranordningen. Att byta gilleranordning tar ungefär 15 minuter. Anslutningsdetaljer samt monteringsbeskrivning medföljer.
Utlösningstrycket kan regleras med ställskruv.

Med ”Variabeln” kan du gillra din fälla med betesgillring som tidigare. Du kan också ändra till kombinerad snubbeltråd och betesgiller eller till trampplatta kombinerad med betesgiller.

Ändring till något av de två sista alternativen är mest fördelaktigt. Räven eller grävlingen passerar ofta genom fällan utan att röra betet. Med t.ex både trampplatta och bete får du bättre fångstresultat i tunnelfällan.

Mer information

Vikt 0.6 kg