Snurrfågeln

540.00kr

Artikelnr: 51 Kategori:

Beskrivning

Snurrfågeln – elektroniskt lockbete för kattfällor med ljud och rörelse. Art. 51

Idén kommer från USA. Med modern elektronik kan man tillverka beten för fällor som både rör sig och/eller avger ljud. Tekniken innebär att såväl ljud som rörelse varieras hela tiden på ett mycket naturtroget sätt. Kombinationen rörelse och ljud väcker direkt bytesinstinkten hos alla rovdjur.
Snurrfågeln sitter på en pinne, snurrar runt och kvittrar oavbrutet. Den drivs av 4 vanliga AA-batterier som räcker i ungefär en vecka. .

Snurrfågeln består av en platt elektronikdosa med fäste för den snurrande pinnen med fågeln. Fågel och pinne är utbytbara detaljer.
Snurrfågeln kan användas i alla typer av fällor. För att skydda elektronikdosan från åverkan av fångat djur, fukt och vatten bör man placera anordningen i en holk som fästs på fällans utsida. Holken riktar även ljud och synintryck mot fällans ingångsöppning..

Laglighet i Sverige:
Snurrfågeln kan användas för fångst av katter eftersom dessa inte är klassificerade som vilda djur i jaktlagstiftningen.
Bandspelare anges i jaktförordningen vara förbjudna jaktredskap för fåglar och i förordningen särskilt uppräknade vilda däggdjur. Någon klar tolkning av hur de nya jaktredskapen ska passas in i den gamla jaktförfattningen har tidigare inte funnits. En förfrågan med begäran om detta beträffande de nya elektroniska betena har dock gjorts till Naturvårdsverket.
I sitt svar anför Naturvårdsverket att de elektroniska betena är artificiella ljudkällor och därför kan klassas som bandspelare. Samtidigt framhåller verket att artificiella ljudkällor är tillåtna att använda för jakt eller fångst av alla däggdjursarter som inte är särskilt uppräknade i paragraf 10 jaktförordningen. Detta innebär att Snurrfågeln får användas vid jakt eller fångst av vildsvin, räv, grävling, mårdhund och mink. Däremot inte för lodjur och mård som är särskilt markerade i artskyddsförordningen
Utdrag ur jaktförordningen
SNV:s utlåtande
Snurrfågeln levereras utan batterier. När batterierna är på plats är det bara att trycka in startknappen på sidan så går den tills startknappen trycks in igen.

Bruksanvisning medföljer med bl. a. ritning hur du bygger en skyddsholk för anordningen.

SNV:S utlåtande
Utdrag ur jaktförordningen

Mer information

Vikt 0.2 kg