Pipdosan

375.00kr

Artikelnr: 54 Kategori:

Beskrivning

”Pipdosan” – elektroniskt lockbete för fällfångst med sorkpip. Art. 54

Idén kommer från USA. Med modern elektronik kan man tillverka beten för fällor som avger ljud som direkt väcker bytesinstinkten hos alla rovdjur.
Pipdosan drivs av 4 st AAA-batterier som räcker upptill 3 veckor. Den avger hela tiden pipljudet i olika intervaller. Vid minusgrader ska lithiumbatterier användas. De tål kyla och har en betydligt längre livslängd

Pipdosan består av en platt elektronikdosa i format 10 x 6 x 2 cm. Den kan användas i alla typer av fällor. För att skydda elektronikdosan från åverkan av fångat djur, fukt och vatten bör man placera anordningen i en liten skyddsbrunn av trä som fästs på fällans insida så att ljudet riktas mot fällans ingångsöppning..

Laglighet i Sverige:
Snurrfågeln kan användas för fångst av katter eftersom dessa inte är klassifierade som vilda djur i jaktlagstiftningen. Bandspelare anges i jaktförordningen vara förbjudna jaktredskap för fåglar och i förordningen särskilt angivna vilda däggdjur. Någon klar tolkning av hur de nya jaktredskapen ska passas in i den gamla jaktförfattningen har tidigare inte funnits. En förfrågan med begäran om detta beträffande de nya elektroniska betena har dock gjorts till Naturvårdsverket.
I sitt svar anför Naturvårdsverket att de elektroniska betena är artificiella ljudkällor och därför kan klassas som bandspelare. Samtidigt framhåller verket att artificiella ljudkällor är tillåtna att använda för jakt eller fångst av alla däggdjursarter som inte är särskilt uppräknade i paragraf 10 jaktförordningen. Detta innebär att Pipdosan får användas vid jakt eller fångst av vildsvin,räv,grävling, mårdhund och mink. Däremot inte för lodjur och mård som är särskilt markerade i artskyddsförordningen.
SNV:s utlåtande

Utdrag ur jaktförordningen
Pipdosan levereras utan batterier. När batterierna är på plats är det bara att trycka in startknappen på sidan så går den tills startknappen trycks in igen.
Bruksanvisning medföljer med bl. a. ritning hur du bygger en skyddsbrunn för anordningen

SNV:s utlåtande
Utdrag ur jaktförordningen

Mer information

Vikt 0.2 kg