Material i fällorna

Djurs beteenden styrs i huvudsak av dofter. Du kan alltid räkna med att det är med nosen som räven, mården, minken, grävlingen, m.fl. avgör om din fälla är intressant eller ointressant att besöka.
Ideverkstadens fällor tillverkas därför som regel med täta väggar av trämaterial. Täta väggar innebär att de dofter som kommer ifrån beten, sork, lockmedel mm. stannar kvar inne i fällan och sätter sig i väggarna. Det luktar alltid mer inne i fällan än utanför.
Täta väggar hindrar även att det fångade djuret far illa av blåst och nederbörd eller stressas av fåglar eller artfränder.
Som material till fällornas fångstrum används bräder, K-plyfa (konstruktionsplyfa) eller olje-impregnerad träfiberskiva.


K-plyfa är ett skivmaterial som tillverkas av skiktlimmad faner – i regel gran. Limmet som används är vattenfast.
Eftersom fanerlagren i skivan limmas korsvis på varandra har djur svårt att gnaga sig igenom materialet.
Ytan har ren trästruktur och tar åt sig lukt inne i fällan. Materialet kan smetas in med blod, honung eller annat intressant för det djur du ska fånga. Vildsvinsfällan kan t.ex bestrykas med trätjära.

 


Oljeimpregnerad träfiberskiva används till sidor på slagfällor för mink och mård.. Materialet har ungefär samma hållbarhet mot väder och vind som bräderna i tak och botten. Detta beror till stor del på att skivan är vertikalt monterad på fällan och inte tar åt sig lika mycket fukt som bräderna.

Den stora fördelen med materialet är att skivans insida är våffelmönstrad. Du behöver bara gnugga en bit fisk eller kött mot den sträva ytan så har du en stark och långvarig lukt i fällan .
Skivan har en brun färg på utsidan som smälter väl in i naturen

 

Tak och botten på fällor tar mest stryk av väder och vind. Vill du att din fälla ska vara länge är det viktigt att alltid placera fällan på underlag som hindrar att fukt vandrar från marken och in i trämaterialet. Dessutom är det bra om fällan kan skyddas mot direkt nederbörd med en takplåt eller liknande.