item19 m9

Ihjäl- mård art 3 är en direkt dödande slagfälla konstruerade enligt patent 8200089. Fällan är testad och typgodkänd med beteckning S 11.

mardfaa

Ihjäl-mårdfälla har en ingång med hål 90 mm och nät i bakre gavel. Nätet kan öppnas för iläggning av nytt bete. Yttermått: Längd 510 mm, bredd 135 mm och höjd 210 mm. Fällorna är tillverkade av trä och oljehärdad träfiberskiva 7 mm. Alla metalldelar är rostskyddade.
Fällan är godkänd att gillra i träd minst 1,5 m från marken.
Vid gillring på mark krävs en ingångstunnel.

Materialet i fällorna. Mer info.

konstruktion

Konstruktionen:

Fällan dödar med en slagplatta som är upphängd i två svängbyglar. Slagkraften kommer från en kraftig dragfjäder monterad på fällans översida. Slagmekanismen spänns med en hävarm på taket. Slagplattan säkras med en säkringssprint genom fällans sidor. Det gör fällan både lätt och säker att hantera
Då fällan är gillrad avlastas fjäderns dragkraft av svängarmarna vilket ger en lätt och exakt avgillring.
Fällan avgillras med trampplatta. Slagplattan går ner från taket och trycker ihop en mård eller mink till ungefär 2,5 centimeter. Slagplattans yta är 120 x 90 mm. Slagplattans svängbyglar låser slagplattan i det läge där den stannar. En stum och mycket kraftig tryckeffekt uppstår som dödar djuret omedelbart utan att skada skinnet.

Mårdfällan levereras komplett för direkt användning. Som alternativ kan fällan även köpas i byggsats. I byggsatsen ingår alla tekniska delar och byggbeskrivning steg för steg Material till ytterhöljet medföljer ej.

Tillbaka

Hur du gillrar fällan. Mer info.

Övrigt Bygg fällor själv Fångsttips Tillbehör fångst,jakt Fällor för levandefångst Slagfällor dödande Priser beställning Till startsida Företaget