item19 m9

Köpevillkor

Priser anges i svenska kronor (SEK)

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida,
www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att IdeverkstadEH
lider ekonomisk skada, kan polisanmälas.

Betalning
Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer. Betalning görs mot faktura, postförskott, eller förskottsbetalning . Vid fakturabetalning utgår en fakturaavgift på 20 kr.
Vid försenad fakturabetalning debiteras påminnelseavgift med 50 kr samt dröjsmålsränta med 20 procent från förfallodagen.

Leverans och avbeställning
Beställda varor skickas normalt inom 7 arbetsdagar. Leverans sker per post eller med spedition .
Om beställningen inte har skickats från oss så kan du avbeställa din order. Om vi redan har hunnit skicka iväg varorna har du dock möjlighet att returnera oöppnade och oanvända varor på det sätt som beskrivs under rubriken Ångerrätt.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka våra kostnader för transport och administration.

Transportskador
Anmäl skadan direkt till fraktföretaget när godset avlämnas eller snarast därefter. Underrätta oss per tel, eller E-mail så får vi diskutera hur saken ordnas. Du får alltid en transportskadad vara utbytt utan kostnader.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir vår egendom tills dess full betalning erlagts.

Fel på varan
Skulle en vara vid leveransen vara behäftad med något funktionsfel kontakta oss snarast för utbyte. Du får varan utbytt och ersättning för ev. kostnader för returfrakt.

Ångerrätt.
Om du ångrar ditt köp och varan är oanvänd kan du inom 14 dagar returnera varan. Du måste betala returfrakten på varan själv men får inga andra kostnader för att ångra köpet.

Information
Svensk upphovsrättslag gäller. Material från vår hemsida får inte kopieras, modifieras, återutges eller distribueras utan skriftligt godkännande av oss

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Ideverkstad EH befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Mvh
Ideverkstad EH
Evald Hellgren

Övrigt Bygg fällor själv Fångsttips Tillbehör fångst,jakt Fällor för levandefångst Slagfällor dödande Priser beställning Till startsida Företaget