Holkar i skogsbruket

Mer fågelholkar i skogsmarken

Det finns ett mycket rikt insektsliv i skogsmarkerna under sommaren. Samtidigt har naturliga hålträd blivit alltmer sällsynta. Det finns en uppsjö av mat men de hålbyggande småfåglarna saknar boplatser för sin häckning, Så är det idag och så kommer det att förbli under mycket lång tid framöver. Inga träd växer långsammare i dagens skogsbruk än hålträden.
Fågelholkar är den enda realistiska lösningen på problemet. Den skogsägare som inser det och sätter upp ett större antal fågelholkar i sin skog får bra betalt för åtgärden. Skogen blir levande med fågelliv och fågelsång. Småfåglarna utgör i sin tur näringsunderlag för sparvhök, sparvuggla och de mindre falkarna som också gynnas av åtgärden. Både på häckningsplatserna och längs fåglarnas flyttvägar.
Fågelholkar är det säkraste och snabbaste sättet att förbättra den biologiska mångfalden i skogsbruket.

Fågelholkar konstruerade för skogen.

Vilken fågelholk som helst är bättre än ingen fågelholk i skogen. Men vill man använda fågelholkar som en långsiktigt miljöförbättrande åtgärd i skogen är hållbarhet en viktig faktor. Om holken motstår väder och vind i 10 år är det bra. Om holken håller i 30 år är det ännu bättre. Om holken kan hackas sönder av hackspett eller ingångshålet gnags sönder av ekorre redan första året är holken mindre lämplig att ha i skogen.
Bätterholken och ”Evighets”-holken är konstruerade för skogen. Plåt ger en extrem hållbarhet både mot väder och vind, ekorre och hackspett.

Fågelholkar och spikar i träd