item19 m9

Levandefångstfällor fångar djuret levande. De används vid fångst av större djur och måste vittjas minst en gång per dygn

Sinkabirum räv- och lofälla. Typgodkänd L99 art 6

Vildsvinsfälla Sinkabirum L112 Art. 15

Trampavgillrad fälla som fångar det mesta. Räv, lo, grävling, katt mård, mink och kråkfågel mm. Fällan har en avbalanserad fallucka som även fungerar som heltäckande plåttak. Exakt och ställbar avgillringsmekanism. En fjäderbelastad bygel stänger luckan snabbt och låser säkert. Fällan kan levereras komplett i monteringssats eller i sats för självbygge. Mer info

sinkabmin1
sink112ny

Fällan får användas för fångst av räv, grävling, lodjur och vildsvin enligt allmänna jaktförfattningar utan.krångel och särskilda restriktioner
Mer info

Sinkabirum kattfälla art 8

katfaon

Grävlingfälla art 9 mod. Finkan.. Typgodkänd L97

Kattfälla i konstruktion som grävlingfällan ovan men mindre i formatet. Levereras med allt material i monteringssats.
Mer info

finkbild

Finkan art. 9. är en fälla typgodkänd för grävling . Den levereras endast i sats för självbygge. Byggsatsen innehåller alla tekniska metalldelar för konstruktionen.
Utförlig byggbeskrivning medföljer.
Mer info

Sinkabirum grävlingfälla. Typgodkänd L 101 art 7

gravlingfalla

Trampavgillrad grävlingfälla med ställbar avgillring och stängningsmekanism. Konstruktionen med snedfasade sidor och stor fallucka gör fällan ljus och öppen invändigt. Levereras med allt material i monteringssats. 
Mer info

En ny kattfälla Finkan 2 art 19

katton1

Fällan avgillras med trampplatta. och uppfyller Jordbruksverkets utrymmeskrav för kattfälla och transportbur.
Fällan levereras obehandlad och med allt material i monteringssats.
Mer info

Övrigt Bygg fällor själv Fångsttips Tillbehör fångst,jakt Fällor för levandefångst Slagfällor dödande Priser beställning Till startsida Företaget