item3o m9

Byggsats för vildsvinfällan Sinkabirum kombi L112 i förbättrad modell Art. 24
 

Trämaterial som du får ordna själv är plyfaskivor 21 mm tjocka i kvalitet K-plyfa. Skivorna ska vara i format 120 x 244 cm och vara tillverkade med vattenfast lim. Du behöver 2,5 sådana skivor per fälla. Övrigt trämaterial är bräder och regelvirke i dimensioner enligt nedan.
Regelvirke 120 x 34 mm 10 lm. Regelvirke 95 x 34 mm. 6 lm . Bräder 120 x 22 mm 8 lm. Bräder 95 x 22 mm 7 lm .

För hopfogning av fällan behövs skruv enligt följande: Träskruv 4 x20 mm 25 st, 4 x40 mm 60 st, 4x50 mm 30 st, 4x60 mm 30 st. Fransk träskruv 6 x 40 mm 20 st.

OBS: En noggrann byggbeskrivning medföljer byggsatsen. Det är viktigt att du noggrant följer måttuppgifter och dimensioner. Ändrar du på något kan du räkna med problem att få konstruktionen att fungera och det kan i värsta fall bli så att fällan inte motsvarar kraven på en typgodkänd fångstanordning

byggskombi

Byggsatsen innehåller alla tekniska metallkomponenter som behövs för att bygga fällan. Takplåt medföljer inte. Byggsatsen levereras i två kartonger och väger 10 kg

sink112nya

Så här blir fällan som du bygger med byggsats art. 24

Övrigt Bygg fällor själv Fångsttips Tillbehör fångst,jakt Fällor för levandefångst Slagfällor dödande Priser beställning Till startsida Företaget