Byggsats Sinkabirum rävfälla

Byggsatsen är en kartong med alla metalldelar som du behöver. Två mallbräder för infästning av falluckan medföljer också.
Kartongens vikt 6 kg

Så här blir fällan som du bygger. Om du följer anvisningarna i byggbeskrivningen är fällan typgodkänd som Sinkabirum räv-lo fälla L99

 

Material som du ordnar själv:

Takplåt eller takplast ovanpå falluckan
2 skivor K-plyfa med vattenfast limning 18 mm tjocka och format 244 x 120
1 bit K-plyfa 12-15 mm i format 600 x 800 mm till trampplatta.
Bräder 120 x 22 mm cirka 10 löpmeter och 100 x 22 mm cirka 12 löpmeter.
För hopfogning av trämaterialet behövs träskruv i dimension 4 mm och 50 och 40 mm längd. Skruv för fastsättning av metalldelarna medföljer byggsatsen.