item3t
minkfa4

Bätterholken art 70 - en fågelholk som håller. Mot väder och vind. Mot ekorrar och hackspettar.

För småfåglar som flugsnappare, talgoxe, blåmes m.fl. Patent:512 123

Bätterholken är en ny fågelholk. Den tillverkas med ett hölje av plåt i framstycke och sidor samt sprickfri plyfa i bakstycke och tak. Inuti det skyddande höljet finns en uttagbar och utbytbar bokammare av papprör. Luftkanaler finns mellan bokammaren och plåten vilket löser tidigare kända problem med att solvärmen gör fågelholkar för varma-

item4j
agga

Bokammaren skjuts in i fågelholken underifrån. Du rensar den lätt utan att behöva få bomaterialet med fågellopporna på dej. Du kan även ta ut bokammaren för att kolla häckningen. Eller för att visa barnen hur naturen fungerar.

Mer om fågelholkar

Konstruktion

Boplundrare

Holkar i skogsbruket

Råd för uppsättning

Tillbaka

Övrigt för tomt och trädgård Dressyrredskap hund och katt Djurskrämmor Fågelholkar Priser beställning Till Startsida Företaget