Avlivning och stress

Avlivning och stress.

Stress hos vilda djur har normalt den funktionen att sinnena skärps och musklerna arbetar effektivare. Stress är därför i grunden ett positivt och överlevnadsfrämjande tillstånd för djuret. Om en älg ser eller känner vittring av en människa är det instinktstyrda beteendet att dra sig undan eller fly. Och instinkten leder djuret rätt d.v.s djuret avlägsnar sig från människan i normal takt med normala hjärtslag och normal andning.

Men vad händer om det instinktstyrda beteendet inte fungerar. Som t.ex vid en orienteringstävling med 1000 människor runt älgen i samma markområde.

Djuret flyr bort från den första människan. Springer rakt på den andra. Möter sen den tredje, den fjärde och den femte. Nu är hjärtslag och andning långt ifrån normala. Djuret har hamnat i ett starkt stressat och panikartat tillstånd Det har hänt att djur hetsat sig själva till döds.

Att ett vildsvin fångas i en fälla skapar inget skadligt stresstillstånd hos djuret. Under förutsättning att djuret inte ser ut genom väggarna anstränger det sig inte mycket för att ta sig ut. Istället säger instinkten till djuret att varva ner och avvakta en förändring av situationen. Och situationen förändras först när du som fångstman närmar dig fällan och det instängda djuret. Du kan skapa stress genom ett felaktigt beteende och undvika att skapa stress genom att utföra vittjning och avlivning på rätt sätt.

Om ett fångat vildsvin ser en människa komma gående, hör ett motorljud närma sig fällan eller känner skarp människovittring inne i fällan utlöser det en flyktimpuls som i den här situationen inte är ändamålsenlig d.v.s. inte fungerar så att djuret tar sig bort från störningen. Alltså. Det är du själv som är stressfaktorn. Undvik om möjligt att djuret ser dej. Undvik att djuret hör dej. Undvik att fylla fångstrummet med människovittring. Förbered dej för avlivningen och utför den så snabbt som möjligt.

Närma dej en igenslagen fälla till fots och gå så tyst du kan. Stanna minst 20 meter från fällan och gör ficklampa och skjutvapen klara. Gå sedan snabbt fram till fällan. Sätt alltid på säkerhetskedjorna på vildsvinsfällan. Öppna inspektionsluckan ungefär 4 cm och sätt en träkloss i öppningen. Nu kan du lysa med ficklampan in i fällan och sköta skjutvapnet med den andra.

Min egen erfarenhet är att de enda reaktioner djuret eller djuren uppvisar i det här läget är uppmärksamhet och nyfikenhet inför en synbild som djuren inte mött förut och varken har bra eller dåliga erfarenheter av. Öronen framåtriktade och ögonen lyser mot dej och ficklampsljuset. Tillståndet brukar vara i ungefär 30 sekunder vilket som regel är fullt tillräckligt för att utföra avlivningen. Ett väl placerat skott kaliber 22 l.r. dödar vilket vildsvin som helst men stora djur kan även avlivas med ett hagelskott.

Riktpunkten är mitt i krysset som bildas om du tänker dig två streck, Ett från vänstra örat till höger öga och motsvarande från vänster öga till höger öra. Använder du pistol så ta alltid stöd för pipan mot fällan. Att försöka skjuta på fri hand är inte ansvarsfullt mot djuret.

Uppmärksamhetsfasen hos fångade djur varar c:a 30 sekunder. Därefter börjar din vittring att nå in i fångstrummet och du kan se de första stressymptomen på att djuren drar öronen bakåt, vänder sig ifrån dej och vill bort från ficklampsljuset. Har du hamnat i den situationen är det en god idé att stänga inspektionsluckan och avbryta.

Gör om försöket någon timme senare och söla inte lika mycket.