item3t
minkfa4

Exempel på hur du kan använda Nej i några olika situationer

Djuret stjäl mat eller godis från bord.
Bind eller tejpa fast en dragtråd på Nej och fäst ett lämpligt ”stöldobjekt” i den. Tråden bör inte vara mer än 20 cm lång och placerad så att djuret får Nej över sig när den utlöses .

Djuret hoppar eller reser sig upp på diskbänken.
Ställ ut kastruller eller annat så att djuret bara kan välja en smal uppfart. Gillra Nej där djuret landar eller slår ner tassen.

Djuret gnager på föremål eller kablar.
Gillra Nej nära föremålet eller kabeln. Du kan även binda eller tejpa fast en tunn sytråd som sammanbinder föremålet med Nej. När djuret tar föremålet följer Nej med och utlöses.

Djuret pinkar i sandlådor, blomlådor etc.
Ställ Nej där djuret pinkar eller i den passage djuret använder på väg dit. Dra en snubbeltråd från Nej så att djuret går på den. Tråden bör vara en tunn sytråd. Den bör inte vara längre än 50 cm för att uppnå bästa skrämseleffekt.

Djuret hoppar upp i soffor, sängar eller bilsäten där den inte får vara.
Avgränsa ytan som djuret kan hoppa upp på. Gillra Nej på ett fast t underlag som t.ex en bok. Nej utlöser när djuret trampar på dynan så att boken vickar till. Du kan i sådana lägen även gömma Nej under en bit tyg, ett tidningsblad etc.

Djuret öppnar skåp el. dörrar
Utåtgående dörr: Gillra på utsidan. Ställ Nej vid sidan av dörrspringan och tejpa fast en dragtråd avpassad så att dörren öppnas 30 cm innan tråden sträcks och Nej utlöses.

Inåtgående lucka el. dörr: Placera Nej innanför . I övrigt som ovan.

VIKTIGT!

”NEJ” är ett dressyrredskap som ska användas med ansvar och omdöme.
Använd inte ”NEJ” så att små barn kommer åt den. Låt inte barn använda
”NEJ” som leksak eller för att skrämma djur bara för ”skojs skull”.

Övrigt för tomt och trädgård Dressyrredskap hund och katt Djurskrämmor Fågelholkar Priser beställning Till Startsida Företaget