item19 m9

34
Fråga 1. Fällan har använts kontinuerligt sedan sommaren 2008.
Fråga 2. Har fångat 10 vildsvin, varav en varit över 60 kg. (genom jakt har c:a 50 grisar dödats). Utöver svinen har det fångats såväl räv, grävling, katt, iller, ormvråk samt kråka.
Fråga 3. Inte alls. Samtliga djur har djur har fångats nattetid. Fällan är placerad så, att kontinuerlig tillsyn är möjlig utan att besöka fällan. Inte något djur som fångats har varit oroligt, snarast är djuren mycket lugna och ligger i viloläge. Inga skador på fällan från djuren finns. Fråga 4. Att endast tillåta fångst av smågrisar saknar relevans.
Fråga 5. NN uttalande tyder på dålig erfarenhet av fällfångst av vildsvin. Att kunna hålla nere vildsvinstammen med de nu tillåtna fällorna är nog inte görligt, där har han rätt, men om det funnes fällor för fångst av flera djur kanske det vore möjligt. (stora fällor,fållor med utfodring, där kontinuerlig fångst vore möjlig skulle kanske vara en utväg, fällor med automatisk omgillring, vikgrindar).
Fråga 6. NVV förslag, att man skall besöka fällan ett par ggr/dygnet är ett förslag för att omöjliggöra användande av fällor för vildsvinsfångst.

25
1. Ca. 3-4 år
2. Vi har fångat 6 grisar och två mårdar. Ingen av grisarna vägde över 60 kg.Dom största har vägt ca. 40 kg.
3. Vi har bara använt fällan under nattetid (eftersom grisarna är aktiva nattetid) Alla grisarna är fångade på försommaren maj och juni. Det har inte märks någon förhöjning av temperaturen eller någon stress hos djuren. Förbud mot användning av fällorna vår och sommartid verkar enl. min mening, ovanligt korkat. Övrig jakt på grisar får ju pågå året runt.
4. Har ej någon åsikt på denna fråga. Större djur ser inte ut att gå fällan,     de verkar betydligt mer försiktiga. Stora djur har rört sig runt fällan och ätitsånt de kunnat nå från öppningen men de har inte gått in och  låtit sig fångas.
5. Ett konstigt uttalande som inte tyder på någon större kunskap i frågan. Fällor är ett bra komplement till den vanliga jakten 
6. Det är svårt att förstå Naturvårdsverket nya krav.  Allt arbete som läggs ner för att hålla vildsvinsstammen nere bör stimuleras ochinte motarbetas. Självklart påverkas detta arbete negativt och möjligheterna att hålla stammen på en vettig nivå. 

24.
1. 4 år
2. C:a 30 st. 2-3 st
3. Har sms-vakt så det är inga problem
4.Svårt att förstå
5. Fälla det effektivaste sättet att begränsa vildsvinsstammen och därmed
skadorna i jordbruket.
6. Vildsvinsstammen kommer då inte att minska även skador i jordbruket kommer snarare att öka. Ska vi minska skador orsakade av vildsvin måste användningen av fällor öka. Vildsvin är inte lättjagade på vanligt sätt, bäst resultat är vakjakt vid åtel. Jag tror inte att Naturvårdsverket förstår hur det är att jaga vildsvin.

26
1.       Lite osäker, kanske 3 år. Köpte en när Du fick godkännandet.
2.       5 st. svarta, cirka 50 kg. Ingen över 60 kg. 6 st. grävlingar samt en räv.
3.       Jag ser ingen större risk med för höga temperaturer. Man ställer fällan på en skuggig plats och om man tror att det blir varmt går det att öppna inspektionsluckan lite.
4.       Jag fattar inte motivet till förslaget. Jag har haft åtelkamra under rätt lång tider och haft sugga med smågrisar framme vid fällan vid några tillfällen. Inte vid något tillfälle har jag sätt sugga eller kultingar gå in i fällan.
5.   NN har haft en mycket negativ syn på fällor under många år. Jag  gjorde en förstudie om ett nationellt viltsvinscentrum år 2004 där ett av avsnitten skulle handla om fällfångst. En förutsättning för att Naturvårdsverket skulle medverka i förstudien var att avsnittet fällfångst togs bort.
6.       Naturvårdsverkets nya krav ser jag inte motiverade, jag har vetat om att det finns utrustning man kan montera som via mobiltelefon indikerar fångst. Har man långt till fällan kan det vara motiverat men som jag har fällan cirka 300 från huset finns det inget behov. Fällfångst av vildsvin torde bara bli ett komplement till jakt om man inte kan konstruera effektivare fällor.
3

35
1.Jag köpte fällan 3/4 2008.
2.Jag har fångat 35-40 grisar. Ingen av dem har varit över 45 kg. Jag köpte fällan för att slippa sitta uppe på nätterna och kanske skadskjuta Det är ju säkrare att avliva en gris i en fälla än att sitta i mörkret och frysa. Jag har även skjutit större grisar på vak.
3.Jag har ej märkt någon stress när jag skall avliva någon gris. De brukar ligga och sova lungt. Beträffande temperaturen inuti fällan är den inte hög. Jag har inte fällan gillrad för jakt vår och sommar.
4. Årsungar är lättast att få i fällor.
5. Naturvårdsverket försvårar ju användning en av fällor på flera olika sätt
6.Möjligheterna att minska vildsvinsstammen med fällor blit mindre. Går det ej att skjuta ner stammen så är det kyla och fällor som gäller.

27
1.Jag äger två fällor av denna modell, har haft dom i 6 år
2.Jag har fångat 23 vildsvin med mina fällor. Ingen över 60 kg.
3. Jag har inte använt fällorna under sommarmånaderna. Inget vildsvin har varit stressat av att befinna sig i fällan utan många har sovit.
.4.. Jag har inte fått något vuxet vildsvin att gå in i fällan. Årsungar och unggrisar har däremot gått in. Naturvårdsverkets beslut känns därför onödigt med tanke på mina erfarenheter av att inget vildsvin varit stressat. 
5. Jag håller med om att fällor inte är någon stor metod men allla sätt behövs uppenbarligen med tanke på det stora antalet vildsvin i Sverige.
6. Naturvårdsverkets krav för typdodkännandet anser inte jag påverkar möjligheterna att minska vildsvinsstammen genom fångst. Naturvårdsverkets krav har jag i princip redan använt mig av i min användning av mina fällor. Det jag inte har är larm.

36
1.4 år.
2.13 st. Inga över 60 kg. Under 2009 - 2010 fanns inga vildsvin på jaktmarken.
3.Sommarhallvåret vittjas fällan alltid omkring kl 6.00 Inget under dagtid.
4.Ej fått några andra än årsgrisar i fällan.
5.Troligen har inte experten den ringaste aning om vildsvinsfångst i fälla eller jakt.
6. Ideoti. Samt mindre vildsvin i fällorna.

28
1. Vet ej, köpte en det året den blev godkänd.
2. Inte många, totalt 8 varav 3 över 60 kg
3. Det blir varmt om många går in samtidigt, men vi har ju lufthål så det blir inte outhärdligt.Vi har 3 ggr fått sparka på fällan för att grisen ska ställa sej upp så vi kan skjuta, inte så stressade alltså.
4. Det kommer inte att fungera att bara fånga årsungar, och vi har inte upplevt att vuxna är vare sej stressade eller skadade.
5. Det är svårt med grisar, vare sej de ska jagas eller fångas, alla metoder behövs.
6. Den sista idioten är inte född än. När vi värderar lidande så borde bondens lidande också räknas, det kostar både pengar och humör att bedriva en verksamhet som ska försörja en och ha grisar att kämpa mot. Jag tror att fällor behövs som komplement, och det är ingen större vits att skapa regler för reglernas skull, de kommer inte att vare sej efterlevas eller kunna kontrolleras.

29
1.Fällan har funnits där i 4, kanske 5, år, men inte använts efter min brors död, dvs. de senaste 1,5 åren.
2. 7 grisar, samtliga under 60 kg.
3.Stämmer nog.
4. Han undrar hur man skall få grisarna att förstå att endast årsungar skall gå i fällan!
5. Uttalandet är nog riktigt, grisar är mycket intelligenta och lär sig snabbt att fällor är farliga och därför undviker dem.6. Vet inte

Så här långt: 511 svin varav 39 över 60 kg

37
1.      Jag kommer inte ihåg när jag köpte fällan, det var nog ca 5 år sedan.
2.      Har bara fångat 7 st en av dem har varit runt 60 kg. Resterande 25-30 kg
3.      De grisar jag fått har varit lugna. Grisarna bör kunna fångas året om. Fällan ska hållas under sådan uppsikt att det inte blir för varmt för eventuellt fångat vilt.
4.      Vi måste få ner vildsvinsbeståndet. Är det så att Naturvårdsverket motsätter sig detta bör ersättning betalas ut för de skador som vildsvinen gör. Då ska beloppen vara relevanta, inget symboliskt belopp.
5.      Fällor i samverkan med vakjakt och jakt med hund är ett måste.
6.      Möjligheterna att jaga gris måste öka inte minska. Vill naturvårdsverket inte använda fällor, måste de komma med ett annat förslag som gör det möjligt att minska beståndet.

31
1. 1 Försommaren 2008
2 5 st totalt varav 2 st Galtar på 62,63 kg
3 Under sommaren nej i övrigt hela dyngnet
4 Helt fel alla djur skall fångas
5 Helt fel metoden med fälla är en bra metod att decimera Vilsvinstammen
6 För vår del använder vi elektronisk övervakning som fungerar mycket bra

30
1:Exakt vet jag inte men det är Ca3-4 år.
2:Jag har tagit 7 st grisar dock ingen över 60 kg.
3: Enligt mina egna erfarenheter så tycker jag inte att detta påverkar djuren i fällan, då dessa har varit fullständigt lugna när jag kommit fram till den. man måste givetvis göra allt för att inte väsnas för mycket när man närmar sig fällan då detta givetvis stör dom. Vad det gäller värme så tror jag att om man bara tänker på placeringen av fällan så är det ingen större fara, givetvis ställer man ju inte fällan på öppna platser med sol direkt på fällan hela dagen. Och man kan ju bara tänka på tamboskapen som far runt i landet hela dagar ibland kanske ännu mer. är inte detta ett mycket mer oroande och stressigt moment?
4:Jo det är klart att dom tycker att man bara ska fånga årsungar, men hur ska vi då kunna hålla stammen i sckack som växer lavinartat? Vi måste göra vad vi kan för att hålla stammen på en nivå som alla kan leva med, även lantbrukarna. Så att bara tillåta fångst av årsungar tycker jag är att låta stammen öka till nivåer som kanske inte är hållbara i framtiden.Det är djur som har en väldigt hög reproduktionsförmåga!
5:Det kommer med stor sannorlikhet att vara en betydande metod att fånga vildsvin i fällor i framtiden! Folk kommer inte att orka sitta ute på nätterna och frysa för att få se eller kanske skjuta en gris.
6:Jag tycker det är vansinnigt att ändra ett redan bra och utprovat koncept som bevisligen fungerar, själv har jag en fälla med mobilkontakt som jag vittjar både morgon och kväll. Det tycker jag är fullt tillräckligt. Jag är helt övertygad att ska vildsvinsstammen hållas på en hållbar nivå, måste det till fällor som dom ser ut idag där vi kan ta både små och stora grisar i. Om dessa förändringar går igenom tror jag att vi kommer att se en explosion av grisar i skogen, som kommer att göra livet surt för lantbrukarna runt om i vårt avlånga land. Jag är en hängiven jägare som gärna jagar gris både på vak och med hund. Men min tid räcker inte till för att hålla efter stammen så därför har jag en fälla.

32
1. 5 år bara varit aktivt använd i 2år
2. 7 st alla under 60 kg
3. grisarna har vari myket lungna även när det har varit varmt
4. alla ska få fångas i fälla
5. det är en bra hjälp reda med fälla och det blir en samlings plats för grisarna å det blir bra tillfäle för vak jakt
6. det kommer på verka för sommar månaderna som grisarna förstör mest grödor så ska fällan vara stängd !

38
1. Jag har väl haft fällan fyra år ungefär.
2. Jag har fångat ett trettiotal, och ingen över 60kg.( För större grisar tänker jag att fällorna måste se annorlunda ut.)
3. Det är inget problem om man inte har den stående i solsken sommartid. Och nattetid är det ingen risk.
4.Hur ska man göra då? Stå utanför och väga? Men det är ju som de själva skriver att det är svårt att fånga stora djur, så vad är problemet. En djurskyddsaspekt som jag inte sett man tar hänsyn till är den sämre livskvaliteten som blir följden av jordinblandning i ensilaget.
5. I skogsbygd är så vitt erfarenheten så här långt visat oss hoppet just vildsvinsfällor för annat hjälper för dåligt.  Men vi måste ha stora fällor som kan ta hela flockar och som är lätt flyttbara. Jakt i skogsbygd ger erbarmligt dåligt resultat och det finns inte nog människor som vill sitta och vaka om nätterna. Och en och en gris det blir för litet resultat.
6 Jag anser att deras krav och inskränkningar är katastrofala. Dom lever inte i verkligheten. Det handlar om jordbrukets överlevnad i skogsbygden. Vi måste också komma åt vuxna djur för att minska stammen. Men det fordrar andra fällor och om ens det hjälper vet vi ju först när vi får prova.
Ja det var något, man kan ju bli, ja jag vet inte vad. Dom behövde komma och titta hur markerna ser ut. Men det blir väl inget förr än vildsvinen kommer in i Stockholm.

33
1. Jag har haft två fällor igång i två års tid
2. Jag har fångat 52 vildsvin under denna tid var av 6 har varit över 30kg 2st av dessa över 60kg. alla dessa vildsvin har haft skador av olika slag som gjort att de har haft det svårt att söka föda på naturligt sett .skadorna är i två fall tand/käk skador ,fyra fall gamla trafik skador (ben skador bäcken skador)
3. Som vi alla vet är vildsvin natt aktiva djur som inte söker mat på dag tid ! Alla vildsvin jag har fångat är fångade på natten! Där med är problemet med höga temperaturer borta
4. Enligt min uppfattning så fångar fällan L112 endast smågris eller vilt som är skadat . Ett fullt frisk vuxet vildsvin tror jag aldrig skulle gå in i ett så här litet utrymme om det inte har problem med sitt födosök.
5. jag tror som NN att det inte kommer att bli ett sätt att minska vildsvinsstammen . Jag anser att fällor endast ska användas där vanlig jakt inte kan bedrivas (i tätort detaljplanerade områden flygfält mm)
6. Jag tycker inte att det ska vara tid när fällorna får användas . Betet ska vara vegetabiliskt tycker jag  . Larm nej  finns inte någon anledning  man kontrollerar ju en då fällan i gryning då temperaturen är som lägst .efter en timme som tar ju grisen lega i fällan och desto längre man  väntar desto mindre stressad är ju grisen och det är lättare att avliva  så varför ha en regel på två timmar ?

Till sida 4

Övrigt Bygg fällor själv Fångsttips Tillbehör fångst,jakt Fällor för levandefångst Slagfällor dödande Priser beställning Till startsida Företaget