item19 m9

11
1. Ca. 1 år
2. 6 grisar varav en över 60 kg levande
3. Det stämmer till viss del men ser det inte som nåt problem då jag kollar fällan på morgonen.
4. Det är inte viktigt vad det är för någon gris så länge det inte är en sugga med kultingar.
5. Vi behöver alla metoder stora som små enligt min mening.
6. Jag har svårt att förstå hur man kan ändra ett typgodkännande. Enligt min mening så är fällan ett bra komplement till jakten för att minska skador som vildsvinen orsakar dagligen.

10
1.         En fälla i fem á sex år, samt en i tre á fyra år.
2.         Ungefär 10 grisar och ingen över 60 kg.
3.         Det finns ingen stressnivå över huvud taget och en viss höjd temp.nivå på verkar inte grisarna alls.
4.         Ett beslut, som visar hur oerhört dåligt insatta man är i frågan.
5.         NN borde veta, att fällfångst kräver en speciell kunskap. Dom som besitter denna kunskap och förmåga, kan fånga ansenliga mängder grisar. För övriga kan jag hålla med honom i bedömningen av metodens effekt.
6         När jag läser Naturvårdsverkets krav för att typgodkänna fällorna så förstår jag varför jägarna med NN i spetsen lyckats förhala tillstånden för fällorna.
¤  Årstidsbegränsningen är ju helt ”vansinnig” eftersom grisarna måste fångas när kullarna har ett visst utseende.
¤  Olämpliga djur kan väl släppas då man använder denna typ av fällor.
¤  Det finns många signaler, typ ”signalbräda” och man behöver inte försvåra mer än nödvändigt.
¤  Morgon och kväll räcker, men det ligger väl i sakens natur att fällan vittjas så fort den löst ut och är placerad på lämplig plats.
¤  Helt fel !  Däremot äter dom upp fällan !
¤  Det måste vara praktiska erfarenheter som styr dessa beslut och inte en massa byråkrater med ”nattgamla” kunskaper och som ofta inte vistats utanför tullarna. NN har en förmåga att bli expert på diverse djur. Hans kunskaper på vildsvin kom lika fort som de gjorde på älgarna under 80-talet

12
Svar angående vildsvinsfälla
1 Ett årJ
2 Jag har ännu inte fångat någon då vi endast haft någon ströv gris, men nu har det ökat i antal i omgivningen runt oss.
3 Med tillbehöret att vittja fällan med mobilen och för att kunna freda sig så måste vi få tillgång till fällan, då det är omöjligt att som lantbrukare med allt arbete kunna orka att även jaga vildsvin nattetid.
4 Jag hänvisar till svaret på fråga 3 vi måste få freda oss på alla tänkbara sätt om vi ska kunna ha en levande landsbygd.
5 Vi måste få använda alla tillåtna medel då många jägare tröttnar med tiden att jaga vildsvin.
6 Med tillvalet att kunna vittja fällan med mobilen torde det inte vara så stort problem med att ordna med larm.

14
1. Ca 4-5 år
2. ca 8-10 st o ingen över 60 kg.
3. Dåligt, för man ställer inte fällan helt öppet utan i skogen o dyl. och där är det skugga och för den delen svalare med
4. Årsungarna är lättast att fånga men även större grisar har gått i och de gör ju skada de med så jag tycker att man ska få fånga de stora med.
5. Det är inte jätte lätt att få in vildsvin i fällorna men det är ett bra komplement att ha för förr eller senare så är fällan nerslagen o man får avliva en gris till.
6.Jag tro inte det har så stor inverkan för de flesta ändrar nog inte sina fällor ändå

13
Mina svar på frågorna:
1.        4 år
2.       4 svin, varav 1 runt 60 kg
3.       Fällan står i skugga i en tät granskog. Svinen har varit helt lugna och utan tecken på stress eller problem med värma. Onödig restriktion om fällan står rätt placerad. För lantbrukets del är nog fällfångst av kultingar vår och sommar viktig, där stammen måste minskas p.g.a. skador i grödorna.
4.       Onödig
5.       Fällfångst är ett bra komplement som verkligen behövs när det gäller vildsvin. Fällfångst är en viktig del av vår Nordiska jaktkultur, som vi skall värna om.
6.       Harmonierar dåligt och skulle givetvis minska användningen och fångstresultatet.

16
1.5 år
2.39 svin två över 60 kg
3.Fällan modifierades okt. 2008 med lufthål. Vid fångst av flera grisar samtidigt kan en viss temperaturökning ske. Vid avlivning uppträder grisarna lungt.Av olika anledningar har inte fällan varit gillrad under vår-sommartid. Har under dagtid inte fångat någun gris inte hellre har grisar visat intresse att äta ur fällan.. Min fälla syns från bostaden och under mörker finns ett reflexsystem som syns med ficklampa. Därför sker avlivningen snabbt.
4.Det sköter sig självt. Äldre grisar är svårfängade. Tyvärr.
5. Vår jaktmark bedriver ingen åteljakt. Vi bedriver pyrsjakt på grödor, drevjakt med hund och vakjakt. På dessa fem år har fällan fångat fler grisar än övrig jakt tillsammans
6.Naturvårdsverket bör ta beslut att typgodkänna fällorna. Fällfångst har funnits i alla tider och detta måste bevaras. Rätt skötta av ansvarsfulla jägare är det ett bra komplement till att hålla vildsvinsstammen på en rimlig nivå.

15
1. 3år har jag använt sinkabirum
2.Jag har fångat 21st, En galt som vägde 90kg, är den enda som är fångad som vägde över 60 kg dom flesa mella 10-25kg.
3.Dålig har bara fångat gisar på natten, inga problem med värmen, fällan tittas till tidigt på morgonen mellan kl 5-6. och en gång på kvällen (fåglarna äter upp maten annars)
5.Så länge det finns motståndre till fällor på NVV, så kommer det aldrig bli en stor metod. Det är ett komplement till jakt, Det är ju redan konstaterat att vi inte klarar av att skjuta tillväxten enbart med jakt, fällor behövs för att göra jakten effektivare,
6.Det är ju motståndare till fällor som sitter å skriver dessa krav.

18
1.Sedan 2008, dvs 4 år drygt
2.5 stycken, Ingen har varit över 60 kg.
3.Ställer man fällan i skugga och vittjar den varje morgon, så inträffar ju inte detta.
4.Verkar ju sakna förankring till verkligheten. Har man fällan gillrad, så kan man ju inte utesluta att större grisar än årsgrisar går in i fällan. Även om man bara har luckan lite öppen.Alla de grisar vi fångat har legat stilla och lugnt i fällan och inte haft några skador överhuvud taget. Vad gäller smaken går det inte att särskilja ett fällfångat djur med ett som är fångat med annan jakt.
5."Många bäckar små blir ju till en stor å".Alla metoder för att minska och hålla ner vildsvinsstammen bör tillåtas.Hur skall vi annars kunna hålla ett öppet landskap på landsbygden.Vildsvinens skador på åker o betesmark medför ju att fler o fler lägger av med att hålla djur.
6.Skall alla de inskränkningar som beskrivs genomföras, så innebär det ju i praktiken att man får skrota fällan.

17
1. Har haft den sedan vår 2008
2. 13 st. Nej den största är på 36 kg slaktvikt
3 Står givetvis bara gillrad nattetid. Dessutom i tät skog. Vittjas alltid tidig morgon.
4 Det är till 90% de som går in i fällan. Onödigt att reglera detta.
5 Om vi ska reglera stammen framgångsrikt kommer fällfångst vara en viktig faktor.
5.De flesta jägare vill sova nattetid. Så vill Naturvårdsverket att stammen ska öka 
ytterligare får de väl förbjuda all fällfångst.

19.
1.        Ca. 5 år
2.       Har fångat 27 grisar, Ingen har varit över 60 Kg
3.       Viss höjning av temperaturen kan förekomma om det är varmt ute.
4.       Det skulle vara oansvarigt, med tanke på de skador som grisarna gör i odlingslandskapet. I mitt område i Småland har vildsvinen åsamkat lantbrukare skador för upp till 200.000 kr per år. Rimligt är att varje tjänsteman på Naturvårdsverket får ett löneavdrag med 200.000 kr/år om de inte tar ansvar för åtgärder som drastiskt minskar vildsvinsstammen eller utrotar svinen.
5.       Se svar på 4.
6.       Skulle vara katastrof för svenskt lantbruk om inte kraftfulla åtgärder mot vildsvinen vidtas

20
1. 2 år
2.3 st ingen över 60 kg
3. Har ej haft fällan laddad sommartid
4-5 jägarförbundet är duktiga lobbyister och gör allt för att motarbeta fällor besluten vi ser är efter påverkan av jägarförbundet jag vet att NN har varit på bjudjakt hos jägarförbundets ordförande i Kalmar län Jag tror inte att fällor blir någon stor metod för att får ner stammen, mökigtvis vid en tuff vinter endast en hungrig gris går i en fälla.
6. inskränkningarna är givetvis negativt. de grisar jag fångat har alla ätit sig mätta och legat och sovit när jag kommit. har din ring och vittja, funkar bra

21
Fråga 1: 1 år har vi använt vår fälla
Fråga 2: 18 vildsvin har vi fångat varav 1 st 70 kilo. Övriga 17 har varit kultingar i ca 25 -40 kg klassen.
Fråga 3: Vi upplever att djuren aldrig har varit stressad när vi har kommit på morgonen och vittjat fällan. Vid ett flertal tillfällen har kultingarna legat och sovit. Att det skulle bli för höga temperaturer i fällan är ingen stor risk eftersom fällan placeras i skuggan i skogen och vittjas direkt på morgonen. Vår erfarenhet är att det inte är några vildsvin som går in under dagen i fällan. Alla vildsvin vi har tagit har gått in under natten.
Fråga 4: Det är mycket svårt att få in ett stort vildsvin i fällan idag, de är så försiktiga. Det är de nyfikna årsungarna som går in. Så Naturvårdsverket behöver inte besluta något om de vuxna djuren, det sköter naturen själv om.
Fråga 5: NN är helt ute och cyklar i sitt uttalande. Vi hade aldrig kunnat skjuta så här många vildsvin på ett år via åtel som vi har tagit i fällan under det gångna året. Vi märker att vi har fått ner vildsvinsstammen hos oss, mindre med vildsvinsskador i skogen, på åkrarna samt i trädgårdarna.
Fråga 6: Vi anser att de inskränkningar och villkor som Naturvårdsverket vill införa kommer att innebära en ökning av vildsvinsstammen istället för en minskning av vildsvinsstammen. Reglerna kring vildsvinsjakt borde luckras upp istället för att stramas åt. För ingen varken, lantbrukare, skogsägare eller tomtägare vill ha sina marker förstörda av vildsvinen.
Vår erfarenhet är att när man har varit framme vid fällan sent på dagen så kommer inte vildsvinen fram dit på natten. Men om man har gjort i ordning fällan på morgonen så är de framme på natten. Så att behöva gå dit vid solnedgång kommer att lämna för mycket vittring så att vildsvinen inte kommer fram.
Angående larm på fällan så att man ska vittja inom två timmar är helt befängt. Vår erfarenhet är att vildsvinen har legat och sovit när vi har kommit på morgonen för att vittja. Så varför behöva vittja fällan mitt i natten? Vildsvinen kan väl få sova gott i fällan sista natten i livet…….

22
1. Köpte den första året den blev typgodkänd. Du minns kanske att det blev fel längd på gillerstickan.
2. Mellan 90 och 100. Max 15 st.
3 Till viss del kan jag hålla med, men skadedjur måste få bekämpas även om dom blir stressade.
4. För att kunna begränsa stammen måste alla djur få fångas.
5.Varje gård på över 10 Ha borde ha skyldighet att hålla en fälla gillrad året runt. Naturvårdsverket borde ansvara för gratis trikinprovsundersökning. Jägarna har redan tröttnat på att vakta vildsvin om nätterna. Dom kommer aldrig att kunna skjuta ned vildsvinsstammen
6 Med dom bestämmelserna kommer inte så många att köpa fällor. Vildsvinsstammen kommer att exploderaa

23
1. C:a 5 år.
2. 14 st, alla 10 kg och mindre.
3. Grisarna är små så det blir inte särslilt varmt.
4. Fel. det går ej in större grisar.
5.Varje död gris är ett plus.
6.Bästa tiden för att fånga kultingar 30 april och framåt. Med larm har det ingen betydelse om den är gillrad även dagtid.

Så långt: 301 svin varav 23 över 60 kg

Till sida 3

Övrigt Bygg fällor själv Fångsttips Tillbehör fångst,jakt Fällor för levandefångst Slagfällor dödande Priser beställning Till startsida Företaget